0525 651557

19

jan, 2015

Daltonbeleidsplan

By: | Tags: | Comments: 0

Vanaf ongeveer oktober 1998 is de Jeanne d’Arcschool zich gaan oriënteren op Daltononderwijs. Sinds 2000 is de Jeanne d’Arcschool een door de Nederlandse Daltonvereniging erkende Daltonschool. We hebben inmiddels al behoorlijk wat ervaring opgedaan op het gebied van Daltononderwijs en zijn ook erg trots op wat er allemaal al bereikt is.

Dit plan is geschreven om onze werkwijze vast te leggen en om onze ontwikkelingsdoelen voor de toekomst te omschrijven. Het plan geeft een goed beeld van het onderwijs op onze school.
Het plan is bedoeld voor:

Ø Leerkrachten
Ø Nieuwe leerkrachten, stagiaires en sollicitanten
Ø Ouders en andere belangstellenden, die zich willen verdiepen in de werkwijze en achtergronden van Daltononderwijs
Ø De visitatiecommissie van de Nederlandse Daltonvereniging
Ø De onderwijsinspectie
Ø Collega’s van andere Daltonscholen.

Dit document is zeker ook bedoeld als leidraad voor het team van onze school, de leerkrachten die dagelijks in praktijk brengen wat in dit document is beschreven. Het is een borgingsdocument, dat verworven inzichten en werkwijzen vastlegt voor een langere periode.

Daltonbeleidsplan 2009-2015

You must be logged in to post a comment.