0525 651557

Activiteiten Commissie

De activiteiten commissie 

Op de Katholieke Basisschool voor Dalton onderwijs De Jeanne d ‘Arc hebben we een activiteiten commissie waar alle ouders automatisch lid van zijn. Het bestuur van de activiteiten commissie vergadert meerdere malen per jaar. In vergelijking met de beleidsmatige taak van de medezeggenschapsraad heeft de activiteiten commissie een meer uitvoerende taak. In samenwerking met het onderwijsteam en ouders worden tal van evenementen door de activiteiten commissie georganiseerd (zie onder). Hierbij moet u vooral denken aan de verzorging van traktaties tijdens feestelijke activiteiten op school. Het doel van de activiteiten commissie is het bevorderen van de relatie tussen de school en de ouders. De werkzaamheden van de activiteiten commissie dragen bij aan het optimaal functioneren van de school. ´De commissie stelt zich ten doel de samenwerking tussen de school en de ouders te verbeteren en de school te ondersteunen, immaterieel en materieel, bij het uitvoeren van zowel onderwijskundige als niet-onderwijskundige activiteiten.´

Tot de taken behoren o.a.:

·       Contact onderhouden met de MR over zaken die ouders in het bijzonder aangaan.

·       Het organiseren van en helpen bij activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma of die buiten het lesprogramma vallen. Dit steeds in overleg met en onder verantwoording van de schoolleiding. Bijvoorbeeld de organisatie van: De eerste dag schoolmaaltijd, dag van leerkracht, sinterklaasfeest, kerstfeest, nieuwjaarsfeest, carnavalsfeest, opa- en omadag, paasfeest, koningsspelen, meester- en juffendag, afscheidsmusical en eindfeest.

·       Nadenken over en meewerken aan zaken die het leer- en leefklimaat verbeteren.

Voor ieder nieuw schooljaar worden de verschillende taken onder de bestuursleden verdeeld onder de bestuursleden. Er wordt dan samengewerkt met één of meerdere teamleden bij de voorbereiding en de uitvoering van een activiteit. De leden van de activiteiten commissie betrekken bij de activiteiten ook andere (hulp)ouders. Deze hulp ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar opgeven om te helpen bij bepaalde activiteiten.

Het bestuur bestaat momenteel uit

·       Petra Langstraat (voorzitter)

·       Miranda Bossenbroek (penningmeester)

·       Andrea Borst (secretaris)

·       Linda Hekman (vanuit het team)

·       Ingrid vd Ridder

·       Marco Kip

·       Mirjam van Staalduinen

 

Hebt u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met iemand van het bestuur van de oudervereniging of mail naar oudervereniging-jeannedarc@hotmail.com