0525 651557

Groep 1-2 Langhors

Hallo! Wij zijn groep 1-2 Langhors. Dit jaar voor het eerst een groep in het thema van Pluk van de Petteflet. Wij zijn een combinatieklas met nu 9 kinderen in groep 2 en 10 kinderen in groep 1. Door het jaar heen stromen er nog nieuwe kinderen bij de groep in.

Gedurende het jaar werken we in allerlei thema’s, waar het grote boek van Puk van de Petteflet leidend zal zijn. In een week hebben we een vast ritme, met op iedere dag wel een bijzondere les. Dat gaat van muziek, tot een knip- en schrijfles of gym. De meeste kinderen kijken vaak uit naar de vrijdag, want dan is het speelgoeddag en mag je speelgoed mee van huis nemen!

Op een dag zie je ons ’s ochtends in de kring, buiten of hard aan het werk tijdens een werkles. In een werkles leren we omgaan met uitgestelde aandacht, maar ook met het plannen en maken van je werkje(s). In een grote of kleine kring bieden we veelal reken- of taalactiviteiten aan. ’s Middags is er ruimte voor de speellessen en zie je ons in de huishoek, timmerhoek, schilderhoek, etc.

We hebben zin in dit jaar! Kom gerust een keertje kijken.