0525 651557

Groep 5-6

Wij zijn groep 6/7 van de Jeanne d’Arc. We zijn een gezellige klas met 24 kinderen.

We hebben op maandag, dinsdag en om de week op woensdag woensdag les van meester Jeroen en op om de week op woensdag, donderdag en vrijdag van juf Josje. Op de ochtenden werken we altijd aan rekenen, taal en spelling. Daarnaast doen we ook taakwerk. Dan werken we aan opdrachten die we zelf hebben gepland op onze weektaak. We oefenen veel met zelfstandig werken, maar ook juist met samenwerken.

Na de lunch hebben we Estafette-lezen of een W.O.-vak zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Daarnaast beginnen we in groep 6 met topografie met de kaart van Nederland en in groep 7 met de kaart van Europa.

Ook hebben we vaak Engels, muziek, crea en gym. Met muziek neemt meester Jeroen soms zijn gitaar mee en zingen we samen liedjes in de klas. Ook houdt onze klas erg van spelletjes. Dit doen we bijvoorbeeld bij de Kanjertraining. Zo leren we elkaar goed kennen en houden we het gezellig met elkaar.