0525 651557

Groep 5

Wij zijn groep 4/5. Wij zijn gezellig, lief, leuk, hardwerkend en soms een beetje ondeugend. Onze groep bestaat uit 8 kinderen van groep 4 en 14 kinderen van groep 5. In totaal dus 22 kinderen. We hebben twee gezellig juffen: Juf Esther is er altijd op maandag en dinsdag. Juf Alma is er altijd op woensdag, donderdag en vrijdag.

Naast de vakken rekenen, spelling en taal zijn we ook bezig met verkeer, muziek, Engels, gym, crea en nog veel meer. Wat we nog willen benoemen is dat wij, net als de rest van de school, een Kanjerklas zijn. We werken volgens de regels/werkwijze van de Kanjertraining. Kort gezegd houdt dat in dat we dmv allerlei verhalen en oefeningen leren hoe we het beste op elkaar kunnen reageren en met elkaar om moeten gaan. Zo houden we het gezellig in de klas en maken we er een mooi jaar van!