0525 651557

Visie

Kind en Mensbeeld – visie op opvoeding en leren:

We vinden dat ieder kind zijn/ haar kwaliteiten maximaal moet benutten. Kwaliteiten zijn niet alleen leerprestaties, ook sociale omgangsvormen, aanleg voor creatieve vakken en noem maar op. Om te ontdekken wat de talenten zijn van onze kinderen, is het van belang dat we kinderen goed (leren) kennen. We weten wat het kind bezig houdt en daar sluiten we ons onderwijs op aan. Het beste voor een kind is niet voor ieder kind gelijk. Wij benaderen ieder kind als een belangrijk individu. Een individu die verantwoordelijkheid kan dragen voor zichzelf en voor zijn omgeving. We bieden de kinderen een uitdagende, aansluitende en veilige werkplek. We dragen zorg voor moderne middelen en streven naar maximale inzet van ICT.

Communicatie staat bij ons hoog in het vaandel. Samen met u hebben we het voorrecht om uw kind te mogen begeleiden in zijn/haar leerproces. Hiervoor is het van groot belang dat de communicatie zorgvuldig en veelvuldig gebeurd. Merkt u iets aan uw kind, kom gerust binnen. De deur staat open. Andersom mag u dit ook van ons verwachten.

Hoe halen we het beste uit kinderen?

Daltononderwijs staat centraal in onze school en wordt als middel ingezet om de 6 daltonkernwaarden te vergroten.

1.    Vrijheid/verantwoordelijkheid en vertrouwen

2.    Zelfstandigheid

3.    Samenwerken

4.    Effectiviteit/doelmatigheid

5.    Reflectie

6.    Borging

 

1. Vrijheid/verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Het kind leert zelf keuzes maken, plannen en verantwoording dragen voor het (eigen) leerproces. We bieden het kind keuzevrijheid en spreken het kind aan op gemaakte keuzes. Door goed naar elkaar te luisteren en oprecht betrokken te zijn, is een kind bereid om de relatie met je aan te gaan. Juist deze relatie vinden we erg belangrijk. Goed onderwijs maken we samen, dit kunnen we en willen we niet alleen.

2. Zelfstandigheid.

Elk kind bij ons op school leert naast instructie met de leerkracht, zelfstandig met taken bezig te zijn. Op deze manier wordt het probleemoplossend denken van kinderen en het maken van de juiste beslissingen gestimuleerd.

3. Samenwerken.

Op onze school hechten we er veel waarde aan dat kinderen van en met elkaar leren. Uit onderzoek is ook gebleken dat je samen beter leert dan alleen. We werken met coöperatieve werkvormen in de klas en kinderen werken met maatjes samen. Kinderen leren om op een goede manier met elkaar om te gaan en elkaar te helpen.

4. Effectiviteit/doelmatigheid.

De lesuren op een Daltonschool zijn onder te verdelen in klassikale uren (instructietijd) en dalton/taakuren (taakwerktijd). De taakwerktijd biedt leerlingen de gelegenheid om zelfstandig aan het werk te gaan met hun eigen gekozen taken voor die dag of week. Leerlingen houden zelf op hun weektaak bij welke taken wanneer gedaan worden. Een dag-weektaak geeft een duidelijk overzicht van instructiemomenten en taakwerk waardoor er ook doelmatig gewerkt kan worden.

5. Reflectie

Het is van belang dat kinderen leren te reflecteren op hun eigen gedrag en prestaties. Kinderen leren hierdoor om te leren. We leren kinderen vooraf reflecteren door goed na te denken over een planning, een strategie te bepalen en te bedenken waar, met wie, hoe je een taak gaat aanpakken. Reflecteren tijdens een taak is ook belangrijk om aanpassingen-bijstellingen te doen als dit nodig is. En als laatst leren we kinderen achteraf te reflecteren door een evaluatie te doen van een product of proces. Zo kunnen kinderen evt. leerpunten benoemen voor een volgende keer en benoemen wat goed heeft gewerkt.

6. Borging

Op onze school is een Daltonwerkgroep, aangestuurd door een Daltoncoördinator die de rode draad op Daltongebied in de gaten houdt. We werken in een continu proces aan verbetering van ons Daltononderwijs. Dit doen we op de volgende manier:

Er is een Daltonbeleidsplan geschreven waarin alle essentiële Daltonpijlers beschreven staan. Dit plan wordt gelijk aan het schoolplan voor 5 jaar opgesteld en tussentijds evt. bijgesteld/aangevuld. De daltoncoördinator beschrijft in een actieplan de ontwikkelpunten/doelstellingen voor een bepaalde tijd.  De daltoncoördinator heeft structureel overleg met directie en werkgroep. Er is collegiale consultatie om van en met elkaar te leren. Er wordt om de 5 jaar een Daltonvisitatie op onze school gedaan, evt. aanbevelingen worden meegenomen in het Daltonbeleidsplan en actieplan.