Blerckweg 5, 8084 EX 't Harde
jeannedarc@skofv.nl
0525-651557

Groep 1/2

Wanneer de kinderen ‘s ochtends binnenkomen, wassen ze eerst hun handen. Vervolgens lezen ze een boekje in de kring of is er een inloop met ontwikkelmateriaal.

Daarna starten we in de kring en besteden we aandacht aan rituelen zoals dagrimte, dagen van de week en nemen we tijd voor onze methode Trefwoord. Dit zijn bijbelverhalen, spiegelverhalen, liedjes, gedichtjes en spelletjes omtrent een thema. 

Iedere dag spelen we buiten waarin de kinderen motorisch en sociaal vaardiger worden. Meestal spelen we in de ochtend wat langer buiten, in de middag is dit een korter moment. 

Per dag is er één en soms zijn er twee momenten waarin de kinderen werken en spelen in de klas. In dit uur zetten we het digikeuzebord in. Hierop kunnen de kinderen zelf een activiteit kiezen waar ze mee willen spelen of werken. Dit zijn de verschillende hoeken, maar ook leermaterialen, spelletjes, klei, kralen en knutselmaterialen. 

Iedere week zijn er ook een aantal verplichte activiteiten of werkjes die de kinderen moeten maken. We verwachten hierin van groep 2 uiteraard meer dan van groep 1. Dit kan een verschil in werkje zijn, maar dit kan ook een verschil in zelfstandigheid of hoeveelheid zijn.  Er zijn ook momenten dat we de kinderen van 1 jaargroep apart in een kring nemen, wij noemen dit een kleine kring. We bespreken of maken hier dingen op eigen niveau. 

Per periode van ongeveer drie á vier werken werken we binnen een thema. Zowel de taal- en rekenlessen als de spelmomenten en de werklessen zullen hierbij aansluiten. 

Op dinsdag krijgt groep 2 motoriekles bij juf Meike. Ze doen dan bijvoorbeeld schrijfdans of werken uit de motoriekkoffers. Groep 1 krijgt op dat moment een spelles in de speelzaal. Zij doen dan verschillende spelletjes of bewegingsoefeningen.