Blerckweg 5, 8084 EX 't Harde
jeannedarc@skofv.nl
0525-651557

Groep 2/3

In groep 2/3 gaat het uiteraard net even anders dan in de groep 1-2.  

Wij starten na een korte inloop samen in de kring. In deze kring worden lessen zoals Engels, Trefwoord of een themales aan de hele klas gegeven.  

Na de kring gaat groep 2 spelen en werken in de hoeken en gaat groep 3 aan het werk aan hun eigen tafel. Hieronder het programma wat de kinderen van groep 3 doen op een dag.  

09:00 Leesles 
In de leesles leren we lezen. Om de dag wordt er een nieuwe klank aangeboden. Deze wordt ingeoefend aan de hand van verschillende werkvormen. We lezen klassikaal, waarnaar de instructie van het werkboek volgt. Ben je klaar met je werkboek dan kies je een taalspel uit de taalkast.  

09:45 Spelling 
In de spellingles schrijven we klanken, woorden en zinnen. Het eerste halfjaar aan de hand van lijn 3. Hierna gaan we over op STAAL.  

10:15 Pauze  
Eten en drinken en buiten spelen. 

10:45 Rekenen  
We rekenen met de methode Wereld in Getallen en werken aan periodedoelen. Met een  periodedoel staat een bepaald aspect van het rekenonderwijs centraal waar we extra aandacht aan besteden om dit te automatiseren.   

11:45 Lunch  
We eten een broodje. We merken dat het eten nog veel tijd kost, we starten daardoor eerder met eten.  

12.00 Buiten spelen 

12:15  Estafette lezen 
Tijdens estafette lezen, lezen we groepsdoorbroken. Dit houdt in dat de kinderen ingedeeld worden op leesniveau in plaats van op leeftijd. Er is aandacht voor technisch lezen en tempo lezen. Hiermee starten we voor groep 3 na de kerstvakantie.  

12:45 Schrijven 
Na het buitenspelen hebben we een schrijfles uit de methode klinkers.  De schrijfletters zijn gekoppeld aan de letters die ze net aangeboden hebben gekregen. Dus leren ze de letter k lezen, leren ze deze ’s middags schrijven.  

13:15 Spelen/tekenen/handvaardigheid/Engels/muziek/drama 
In de middag is er tijd voor de expressieve vakken. Deze komen afwisselend aan bod.  

Doordat groep 2 en 3 wisselende buitenspeelmomenten hebben zijn ze ook regelmatig even alleen met de juf. Groep 2 speelt met juf Anne Gees buiten, hierdoor kan groep 3 heel goed en rustig met de leerkracht werken. Als groep 3 naar gym is of als ze buiten zijn, dan is er weer veel rust voor groep 2 om intensief bezig te zijn met de leerkracht. We hebben gelukkig ook een aantal momenten van samen spelen en buiten zijn op het programma staan zodat we wel een goede groep kunnen worden.