Blerckweg 5, 8084 EX 't Harde
jeannedarc@skofv.nl
0525-651557

Groep 4

Elke dag beginnen we met een inloop waarbij de kinderen zelfstandig aan een taak(je) werken. Doordat het grootste deel van de klas zelfstandig bezig is heeft de juf ruimte om met een klein groepje kinderen extra te oefenen met lezen/rekenen/spelling of even een gesprekje te voeren met een kind. 

Na de inloop gaan we in de kring waar we de dag openen met een verhaal uit Trefwoord, een liedje en een spelletje. 

Tot aan de pauze zijn we bezig met taal en spelling. Tijdens de fruitpauze leest juf voor, we kijken een filmpje of we lezen in een stripboek.  

Na de pauze is het tijd voor rekenen. Om 11.45 gaan we een broodje eten. Tijdens het eten kijken we naar huisje boompje beestje. Hierna gaan we buitenspelen. Dit keer met groep 4/5. Er is nu ruimte op het plein voor speelgoed uit de schuur en we kunnen voetballen. 

In de middag hebben we nog schrijven. Daarna hebben we Engels, knutselen, muziek, drama, Kanjertraining of vrij spelen.