Welkom bij KBS Jeanne D’Arc

Wij zijn een katholieke daltonschool met een vernieuwend eigentijds onderwijsconcept. In ons onderwijs vormen de pijlers zelfstandigheidsamenwerking en verantwoordelijkheid de basis van ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen leren reflecteren en kritisch naar zichzelf leren kijken. Dit doen we door op een efficiënte manier om te gaan met tijd en instructie. Dat maakt dat er ruimte is om te groeien.

Bent u op zoek naar een passende school? Een school die naast rekenentaal en lezen aandacht heeft voor het mens in z’n geheel? Een school die aansluit bij wat de kinderen in deze tijd nodig hebben?

Dan is wellicht de Jeanne d’Arc een goede keuze. Neem gerust contact op om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

Vriendelijk groetend

Team en directie van de Jeanne d’Arc

Continurooster

Op de Jeanne D’Arc wordt gewerkt met het vijf-gelijke-dagen model, hetgeen betekent dat de kinderen iedere dag van 08.30 – 14.00 naar school gaan.

Anders door jezelf te zijn

Daltononderwijs

Het woord dalton heeft te maken met het gedachtegoed van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Zij heeft aan het begin van de vorige eeuw een geheel eigen visie ontwikkeld waarop zij denkt dat kinderen kinderen het beste tot leren komen. In haar visie spelen de volgende vier principes een belangrijke rol: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie.

Samenwerken

We hechten er veel waarde aan dat kinderen van én met elkaar leren. We werken met coöperatieve werkvormen en leerlingen werken met maatjes samen. Leerlingen leren om op een goede manier met elkaar om te gaan en elkaar te helpen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Vaardigheden

Naast het cognitieve leren, besteden we veel aandacht aan het leren van vaardigheden. Tijdens de Kanjerlessen werken we aan de sociale vaardigheden en tijdens ‘game-time’ leren we executieve vaardigheden als plannen, organiseren en volgehouden aandacht.

Portfolio’s

Persoonlijke ontwikkeling en eigenaarschap komen goed tot uiting in het werken met portfolio’s. De leerontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van de leerling is zichtbaar in het portfolio. Waar ben je trots op, wat heb je geleerd en waar ben je goed in?

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid geven we onze leerlingen maar al te graag. Door een gepaste mate van verantwoordelijkheid ervaren kinderen wat zij allemaal kunnen en verhogen we de motivatie en betrokkenheid in hun leerproces. Bovendien stimuleren we ze op deze manier om boven zichzelf uit te stijgen, misschien wel hulp te vragen en buiten hun comfortzone te treden.

Wil je meer weten en zien van onze school? Meld je dan eenvoudig aan voor een uitgebreidere kennismaking.

AANMELDEN