Identiteit

Katholiek betekent voor ons: een open school, waar iedereen van harte welkom is.

Ouders geven bij inschrijving aan dat ze de katholieke uitgangspunten respecteren. Wij vinden respect en verdraagzaamheid voor elkaar erg belangrijk. We willen kinderen laten ervaren dat het waardevol is om verschillend te zijn en dat te accepteren.

Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode Trefwoord. Verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en vanuit onze identiteit komen aan de orde in verhalen, gedichten, liedjes en gesprekken. De christelijke feestdagen vieren we gezamenlijk. Waar mogelijk samen met de ouders. Elk jaar geven we hier een andere, eigentijdse invulling aan.

Merkbaar en zichtbaar is:

• Ruimte geven,
• Respectvol omgaan met verschillen;

• Samen vieren;
• Verwondering en openheid.

In onze school is onze identiteit vooral zichtbaar in de manier waarop kinderen, ouders en teamleden met elkaar omgaan.