Groep 0-1

Wanneer de kinderen ‘s ochtends binnenkomen, lezen ze een boekje in de kring of is er een inloop met ontwikkelmateriaal.

Daarna starten we in de kring en besteden we aandacht aan rituelen zoals dagrimte, dagen van de week en nemen we tijd voor onze methode Trefwoord. Dit zijn Bijbelverhalen, spiegelverhalen, liedjes, gedichtjes en spelletjes omtrent een thema.

Iedere dag spelen we buiten waarin de kinderen motorisch en sociaal vaardiger worden. Meestal spelen we in de ochtend wat langer buiten, in de middag is dit een korter moment.

Per dag is er één en soms zijn er twee momenten waarin de kinderen werken en spelen in de klas. In dit uur zetten we het Digikeuzebord in. Hierop kunnen de kinderen zelf een activiteit kiezen waar ze mee willen spelen of werken. Dit zijn de verschillende hoeken, maar ook leermaterialen, spelletjes, puzzels, kralen, klei en knutselmaterialen.

Iedere week is er ook een aantal verplichte activiteiten of werkjes die de kinderen moeten maken. Dit kan een verschil in werkje zijn, maar dit kan ook een verschil in zelfstandigheid of hoeveelheid zijn. Tevens zijn er momenten dat we de kinderen van één jaargroep apart in een kring nemen. Wij noemen dit een kleine kring. In de kleine kring sluiten we aan op dat kinderen nodig hebben en kunnen de kinderen werken en leren op hetzelfde niveau. Het is een mooi moment voor extra interactie tussen de leerlingen onderling en met ons als leerkracht. Per periode van ongeveer vier tot zes werken we vanuit een thema. Zowel de taal- en rekenlessen als de spelmomenten en de werklessen sluiten hierbij aan.

Groep 2-3

Wij starten na een korte inloop samen in de kring. In deze kring worden lessen zoals Engels, Kanjertraining, Trefwoord of een themales gegeven.

Na de kring gaan de kinderen aan het werk aan hun eigen tafel. Hieronder het programma wat de kinderen van groep 3 doen op een dag.

Leesles 

In de leesles leren we lezen met behulp van de methode Lijn 3. Om de dag wordt er een nieuwe klank aangeboden. Deze wordt ingeoefend aan de hand van verschillende werkvormen. We lezen klassikaal, waarna de instructie van het werkboek volgt. Ben je klaar met je werkboek dan kies je een taalspel uit de taalkast.

Spelling 

In de spellingles schrijven we klanken, woorden en zinnen. Het eerste halfjaar aan de hand van Lijn 3, hierna gaan we over op de methode STAAL.

Rekenen      

We rekenen met de methode Wereld in Getallen en werken aan periodedoelen. Met een periodedoel staat een bepaald aspect van het rekenonderwijs centraal waar we extra aandacht aan besteden. Naast nieuwe rekendoelen worden oude rekendoelen veel herhaald om deze goed te automatiseren.

Schrijven 

We leren schrijven met de methode Klinkers. De schrijfletters zijn gekoppeld aan de letters die ze net aangeboden hebben gekregen tijdens de leesles.

1x per week werken de kinderen in een motoriekcircuit. Hierbij krijgen de kinderen materialen aangeboden om hun fijne motoriek te trainen. We wisselen dit af met schrijfdansen. Schrijfdans is een schrijf- en bewegingsmethode op muziek, die de kinderen helpt om vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven.

Estafette lezen/ tutorlezen 

Tijdens estafette lezen, lezen we groepsdoorbroken. Dit houdt in dat de kinderen ingedeeld worden op leesniveau in plaats van op leeftijd. Er is aandacht voor technisch lezen en tempo lezen. Hiermee starten we voor groep 3 na de kerstvakantie.

Taal- of rekencircuit 

In de middag doen we ook 2x per week een taal- en rekencircuit. Hierbij worden de taal- en rekendoelen met andere materialen en in circuitvorm aangeboden.

Gametime 

1x per week is het Gametime. We spelen dan gezelschapsspelletjes om onze executieve functies te oefenen. In de bijlage vind u een brief met meer uitleg hierover.

Spelen/tekenen/handvaardigheid/Engels/muziek/drama 

In de middag is er tijd voor de expressieve vakken. Deze komen afwisselend aan bod.

Groep 4-5

Bijna elke dag beginnen we met een inloop waarbij de kinderen zelfstandig aan een taak(je) werken. Doordat het grootste deel van de klas zelfstandig bezig is heeft de leerkracht ruimte om met een klein groepje kinderen extra te oefenen met lezen/rekenen/spelling of even een gesprekje te voeren met een kind.

Na de inloop gaan we in de kring waar we de dag openen met een verhaal uit Trefwoord, een liedje en een spelletje. Ook nemen we dan met elkaar de dag door.

Tot aan de pauze zijn we bezig met spelling, schrijven en taakwerk. Tijdens de fruitpauze leest de leerkracht voor uit een boek dat past bij het thema waar we over werken.

Na de pauze is het tijd voor rekenen. Om 12.00 uur gaan we buitenspelen met de andere groep 4-5. We mogen speelgoed kiezen uit de grote speelgoedkar en we kunnen voetballen, tafeltennissen of een ander balspel doen. Om 12.15 gaan we eten. Tijdens het eten kijken we een kort filmpje of het Jeugdjournaal.

In de middag hebben we Blink Lezen en daarna afwisselend wereldoriëntatie, game-time, Engels, Kanjertraining, knutselen, muziek, drama of vrij spelen.

Groep 5-6

Bijna elke dag beginnen we met een inloop waarbij de kinderen zelfstandig aan een taak werken. Doordat het grootste deel van de klas zelfstandig bezig is heeft de leerkracht ruimte om met een klein groepje kinderen extra te oefenen met lezen/rekenen/spelling of even een gesprekje te voeren met een kind.

Na de inloop gaan we in de kring waar we de dag openen met een verhaal uit Trefwoord, een liedje en een spelletje. Ook nemen we dan met elkaar de dag door.

Tot aan de pauze zijn we bezig met spelling, schrijven en taakwerk. Tijdens de fruitpauze leest de leerkracht voor uit een boek dat past bij het thema waar we over werken.

Na de pauze is het tijd voor rekenen. Om 12.00 uur gaan we buitenspelen. We mogen speelgoed kiezen uit de grote speelgoedkar en we kunnen voetballen, tafeltennissen of een ander balspel doen. Om 12.15 gaan we eten. Tijdens het eten kijken we een kort filmpje of het Jeugdjournaal.

In de middag hebben we Blink Lezen en daarna afwisselend wereldoriëntatie, game-time, Engels, Kanjertraining, knutselen, muziek, drama of vrij spelen.

Groep 6-7

Elke dag beginnen we met een inloop waarbij de kinderen zelfstandig aan een taak(je) werken.

Gezamenlijk openen we de dag en spreken we de dag door. Tot aan de pauze zijn we bezig met taal en spelling. Tijdens de fruitpauze wordt er voorgelezen, naar het jeugdjournaal gekeken of luisteren we naar een presentatie. In de pauzes spelen we met groep 8 buiten.

Na de pauze is het tijd voor rekenen.

Om 11.45 gaan we lunchen en buiten spelen. Tijdens het eten kijken we naar een Engelse film met ondertiteling of luisteren we naar een presentatie. Op de dagen dat we gymmen, fietsen we onder buiten speeltijd naar gym of terug van de gym naar school.

In de middag hebben Estafette lezen, Game-time, knutselen, muziek, schrijven, drama of wereldoriëntatie.

Groep 8

Ieder dag beginnen we met de inloop waarbij de kinderen zelfstandig aan een taak werken, werk plannen of werk afmaken van de dag ervoor.

Na de inloop bespreken we samen de dag en starten we met spelling en taal. Dit doen we tot de eerste pauze. Tijdens de fruitpauze wordt er voorgelezen of kijken we naar het jeugdjournaal. Ook worden er gedurende het school jaar presentaties gegeven tijdens de fruitpauze. In de pauze spelen we buiten met groep 6-7.

Na de pauze is het tijd voor rekenen. Na de instructie is er ruimte voor verlengde instructie of uitleg voor kinderen die aan een plusopdracht werken.

om 11:45 gaan we buiten spelen en om 12.00 lunchen we in de klas.

In de middag hebben we lezen, Engels, muziek, knutselen, tekenen, schrijven, drama en wereldoriëntatie. Ook werken we van vakantie tot vakantie aan verschillende thema’s. We proberen binnen een bepaald thema lessen te ontwerpen en leren de kinderen onderzoek doen over een bepaald onderwerp.

Op dinsdag en donderdag hebben we gym.

Wil je meer weten en zien van onze school? Meld je dan eenvoudig aan voor een uitgebreidere kennismaking.

AANMELDEN