Visie

Onze slogan is: ‘Anders door jezelf te zijn’. 

Om dit te bereiken willen we een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Daarom werken we aan een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige, zelfbewuste mensen. Vanuit het daltononderwijs stemmen we ons onderwijs af op de verschillen tussen kinderen door het geven van verantwoordelijkheid en het werken aan zelfstandigheid, reflectie en samenwerken. We streven daarbij naar het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij, binnen de mogelijkheden van hun en ons kunnen, op eigen wijze tot optimale groei kunnen komen. 

Kernwaarden van ons onderwijs zijn: 

  • vertrouwen; 

  • betrokkenheid; 

  • eigenheid; 

  • persoonlijke ontwikkeling & 

  • plezier.