DALTONONDERWIJS

Erkend door de Nederlandse Dalton Vereniging De Jeanne d’Arc is een door de  Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) erkende daltonschool. Het algemeen bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging erkent op grond van haar visitatie dat er op De Jeanne d’Arc onderwijs wordt gegeven volgens de Daltonbeginselen als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de statuten. Het algemeen bestuur verleent het bevoegd gezag toestemming dit gegeven in de naam van de school kenbaar te maken.

De bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Dalton Vereniging zijn en blijven op deze erkenning van toepassing. Voor meer info kunt u kijken op: www.dalton.nl Daltonkernwaarden

Vrijheid

Zelfstandigheid

Samenwerken

Effectiviteit

Reflectie

Dalton in de praktijk.

Daltononderwijs staat centraal in onze school en wordt als middel ingezet om de 5 daltonkernwaarden te vergroten.

1. Vrijheid/verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

 Het kind leert zelf keuzes maken, plannen en verantwoording dragen voor het (eigen) leerproces. We bieden het kind keuzevrijheid door eigen taken te kiezen en plannen en spreken het kind aan op gemaakte keuzes. Door goed naar elkaar te luisteren en oprecht betrokken te zijn, is een kind bereid om de relatie met je aan te gaan. Juist deze relatie vinden we erg belangrijk. Goed onderwijs maken we samen, dit kunnen  we en willen we niet alleen doen.

2. Zelfstandigheid.  

Elk kind bij ons op school leert naast instructiemomenten met de leerkracht, zelfstandig met taken bezig te zijn. Op deze manier wordt het probleemoplossend denken van kinderen en het nemen van de juiste beslissingen gestimuleerd. Er wordt in onze huidige maatschappij een behoorlijk beroep gedaan op zelfstandigheid, dus we willen onze  kinderen daar graag op voorbereiden.

3. Samenwerken. 

Op onze school hechten we veel waarde aan het gegeven dat kinderen van en met elkaar leren. Uit onderzoek is ook gebleken dat je samen beter leert dan alleen. We werken met coöperatieve werkvormen in de klas en kinderen werken met maatjes samen. Kinderen leren om op een goede manier met elkaar om te gaan en elkaar te helpen. Samenwerken verloopt binnen de school vaak heel spontaan en gemoedelijk.

4. Effectiviteit/doelmatigheid.  

De lesuren op een Daltonschool zijn verdeeld  in instructietijd en dalton/taaktijd (taakwerk). De taaktijd biedt leerlingen de gelegenheid om zelfstandig aan het werk te gaan met hun eigen gekozen taken voor die dag of week. Leerlingen houden zelf op hun weektaak bij welke taken wanneer gedaan worden. Een dag-weektaak geeft een duidelijk overzicht van instructiemomenten en taakwerk waardoor er ook doelmatig gewerkt kan worden. Deze taken bieden we zowel op papier of digitaal aan en is geheel op maat gemaakt, afgestemd op de leerbehoefte van het kind.

5. Reflectie

Het is van belang dat kinderen leren te reflecteren op hun eigen gedrag en prestaties. Kinderen leren hierdoor hun leerproces beter sturen. We leren kinderen vooraf reflecteren door goed na te denken over een planning, een strategie te bepalen en te bedenken waar, met wie, hoe je een taak gaat aanpakken. Reflecteren tijdens een taak is ook belangrijk om aanpassingen-bijstellingen te doen als dit nodig is. En als laatst leren we kinderen achteraf te reflecteren op een product of proces. Zo kunnen kinderen evt. leerpunten benoemen voor een volgende keer en benoemen wat goed heeft gewerkt.

Het portfolio heeft ook een belangrijke plaats in ons onderwijs. Het geeft een mooi beeld van de ontwikkeling van het kind in een bepaalde periode.

Daarnaast zijn wij als leerkrachten ook steeds bezig met reflectie. Tijdens vergaderingen, studiemomenten en consultaties bespreken we individueel en teambreed welke dingen we goed doen en welke aandachtspunten er zijn.