Studiedagen

Studiedagen voor schooljaar 2022/2023

–       15 en 16 september 2022

–       30 september 2022 vanaf 12 uur vrij

–       6 december 2022

–       23 december 2022 vanaf 12 uur vrij

–       3 februari 2023

–       6 maart 2023

–       7 juni 2023

–       7 juli 2023 vanaf 12 uur vrij

Vakanties

Vakantierooster voor  Schooljaar 2022/2023

Herfstvakantie
–       24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie:
–       24 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie:
–       27 februari t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag/ Pasen
–       7 t/m 10 april 2023

Meivakantie:
–       24 april tot en met 5 mei 2023

Hemelvaart:
–       18 en 19 mei 2023

Pinksteren:
29 mei 2023

Zomervakantie:
–       Vanaf 10 juli 2023 t/m 20 augustus 2023

Onze schooltijden

Bij ons op school werken we met een continurooster.
Concreet betekent dit dat ieder kind 5 dagen per week van 08.30 – 14.00 uur naar school gaat.
Dit vanaf groep 1 t/m groep 8.


We vinden dat het 5 gelijke dagen model past bij de maatschappij van tegenwoordig. Voor de kinderen betekent het duidelijkheid, rust en structuur. Tussen de middag eten we onder begeleiding van de leerkracht gezamenlijk een boterham en aansluitend gaan we even naar buiten. De educatieve lunchtijd gebeurt onder begeleiding van de leerkracht. Deze wijze van werken is efficient en maakt dat we na een korte pauze weer “fris” aan de slag kunnen. Wij vinden het een groot voordeel dat we gezamenlijk mogen eten en pauzeren, omdat dit binnen onze pedagogische aanpak blijft.


Uw kind is iedere dag om 2 uur vrij, zodat ze iedere middag ruim de tijd hebben om te spelen. Uiteraard is het zo dat aan de overblijven op school geen kosten verbonden zijn, omdat het samen eten op school onderdeel is van ons aanbod.

Onze portfolio’s

Bij binnenkomst op onze school worden alle leerlingen eerst in kaart gebracht. Hiervoor worden gegevens van de voorschoolse voorziening gebruikt, maar ook de vragenlijst die ouders voor de start van het kind ontvangen. Er wordt bij de kleuters na zes weken een startgesprek gehouden met de ouders. Bij kinderen die in een hogere groep instromen, wordt gekeken naar de informatie van de vorige school. Voor een overdracht wordt contact gezocht met de vorige school en worden toets- en observatiegegevens gedeeld.

Per jaar voeren wij drie portfoliogesprekken. Bij het portfoliogesprek is het kind vanaf groep 1 aanwezig. Het gaat immers over de groei en ontwikkeling van het kind. Dit komt de transparantie ten goede en er zal meer draagvlak geven voor beslissingen die worden genomen. Indien nodig, kan er een aparte afspraak met de leerkracht worden gemaakt, om zaken te bespreken zonder dat het kind hierbij aanwezig is. Een portfoliogesprek bestaat voornamelijk uit het bespreken van het portfolio. Het kind kan dan zijn verhaal kwijt over zijn eigen leerproces: waar is hij/zij trots op en waar hij/zij aan werken de komende periode. Ook het IEP LOVS (twee keer per jaar) komt aan bod in het gesprek. Er is in het gesprek ruimte voor de ouders en het kind om zelf punten naar voren te brengen. De portfoliogesprekken worden op de middag na lestijd gevoerd. In de jaarkalender staan de portfoliogesprekken ingepland. Inschrijven voor een gesprek gaat via Parro.