Bevoegd gezag

De Stichting beheert op dit moment zevenentwintig scholen die verspreid liggen in de regio’s Almere (tien scholen), Lelystad (vijf scholen), Dronten (drie scholen), Biddinghuizen, Swifterbant, Elburg, Nunspeet, ’t Harde, Harderwijk (twee scholen), Putten en Apeldoorn. Elke school heeft z’n eigen identiteit maar allen vanuit een Katholieke levensbeschouwing. Op alle scholen is zoveel mogelijk een eigen directeur en aanwezig. De directie is het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken op de school. De directeur is integraal verantwoordelijk. De scholen zijn gegroepeerd in clusters. Ieder cluster kent een collegiaal directieberaad. De SKOFV wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB).

Het CvB wordt gevormd door:

– Dhr. K.F. (Koen) Oosterbaan – Voorzitter CvB – Mw. M (Maaike) Huisman – Lid CvB

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het toezicht op het Bestuur en het beleid van SKOFV. Daarnaast fungeert de RvT ook als klankbord voor het CvB.

De RvT bestaat uit de volgende personen:

– Dhr. B. Brouwer (voorzitter) – Dhr. J. Janssens – Mw. E.M.A. Nijhuis – Dhr. R.E.F.M. Nijhof – Mw. M.B. Visser – Dhr. E.Bosschaart – Dhr. H.A.Voortman

Op het niveau van iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Daarnaast kent iedere school ook een oudervereniging (OV). Op het niveau van de Stichting is een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) actief. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de onderliggende MR’s. Ouders en personeelsleden zijn hier in aantal gelijk vertegenwoordigd. Meer informatie over de SKOFV en de onder haar ressorterende katholieke scholen in Almere kunt u vinden op de website van de SKO.